Η φιλοσοφία μας

Βασική φιλοσοφία της EDUCALTOUR είναι η μάθηση να προκύψει μέσα από το βίωμα, την αλληλεπίδραση και το δημιουργικό παιχνίδι έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό άμεση εμπλοκή με το ζήτημα που εξετάζεται κάθε φορά

our team

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από καταρτισμένο προσωπικό πάνω σε πολιτιστικά θέματα, εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης τόσο ανήλικου όσο και ενήλικου κοινού.

Τα προγράμματα μας

Τα νέα μας

Η EDUCALTOUR στο Instagram