Εναλλακτικές δράσεις

Ακολουθούμε εναλλακτικές θεωρίες μάθησης και το υλικό που χρησιμοποιούμε προέρχεται πολλές φορές από προϊόντα, στα οποία δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία

Μη τυπική μάθηση

Η μη τυπική μάθηση αναφέρεται στην συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση που υλοποιείται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού πλαισίου (π.χ. σχολείο).

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για εκπαιδευτικά προγράμματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία και στοχοθεσία, τα οποία ωστόσο λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο, βιωματικό τρόπο.

DIY projects

Αγαπάμε τα DIY projects. Δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία στα προϊόντα που καταναλώνουμε να επαναχρησιμοποιηθούν.

Εκφραζόμαστε δημιουργικά πάνω στα αντικείμενα, δίνοντάς τους έτσι μια διαφορετική εμφάνιση: Αυτήν της EDUCALTOUR!