Η φιλοσοφία μας

Βασική φιλοσοφία της EDUCALTOUR είναι η μάθηση να προκύψει μέσα από το βίωμα, την αλληλεπίδραση και το δημιουργικό παιχνίδι έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό άμεση εμπλοκή με το ζήτημα που εξετάζεται κάθε φορά.

Η βιωματική εκπαίδευση ως μεθοδολογικό εργαλείο είναι ο τρόπος:

  • να επικοινωνούμε,
  • να μαθαίνουμε,
  • να διασκεδάζουμε,
  • να καλλιεργούμε σχέσεις με πρόσωπα και τόπους,
  • να μοιραζόμαστε εμπειρίες που θα μας συντροφεύουν και μετά το πέρας της συνάντησης μας.

Στόχος μας είναι η άμεση ή έμμεση συνεργασία με φορείς, ιδρύματα, σωματεία και οργανισμούς που μέσω των δράσεών τους προσφέρουν υπηρεσίες με κοινωνικό όφελος.

Η βιωματική εκπαίδευση ως
μεθοδολογικό εργαλείο είναι ο τρόπος να:

  • επικοινωνούμε,
  • μαθαίνουμε,
  • διασκεδάζουμε,
  • καλλιεργούμε σχέσεις,
  • μοιραζόμαστε εμπειρίες.

Η ομάδα μας

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές ακαδημαϊκές αφετηρίες, αλλά με κοινή βάση το ενδιαφέρον και την αγάπη μας για την εναλλακτική εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα ταξίδια.

Η ομάδα μας αποτελείται από καταρτισμένο προσωπικό πάνω σε πολιτιστικά θέματα, εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης τόσο ανήλικου όσο και ενήλικου κοινού.

Συζητώντας και αναπτύσσοντας διαρκώς νέες ιδέες, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να δημιουργήσουμε με σχήματα, χρώματα και λέξεις τα προγράμματα που θα αποτελέσουν την αφορμή για τη γνωριμία μας μαζί σας.

our team