Τα προγράμματά μας

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βιωματικές δράσεις με πολιτιστικό περιεχόμενο για ανήλικο και για ενήλικο κοινό, με βάση την παιδαγωγική που απαιτεί η εκάστοτε ηλικιακή ομάδα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες που αυτή έχει, τον χώρο και το χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας και το είδος της εκδήλωσης.